Úvod Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné. budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Vámi a našich marketingových akcí. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace, související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Postupujeme tak, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbáme na ochranu před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života. Veškeré osobní údaje, které jsou Vámi dobrovolně poskytnuty za účelem splnění objednávky nebo našich marketingových akcí, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Uzavřením kupní nám dáváte svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu smlouvy a využití pro naše marketingové účely a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Happy Model s.r.o, Bolevecká 15, 301 00 PLZEŇ. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zaslaná na e-mailovou adresu info@happymodel.cz.

Uzavřením kupní smlouvy a souhlasem s Obchodními podmínkami berete na vědomí, že své osobní údaje nám sdělené pro marketingové účely, poskytujete dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený firmě Happy Model s.r.o. pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Vámi. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo nás kontaktujete prostřednictvím e-mailové adresy info@happymodel.cz.

Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky na telefonních číslech 377457146, 774327139 nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@happymodel.cz.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním tímto vyslovujete souhlas, jsou obsaženy zde.

V rámci vyřízení reklamace budeme vyžadovat následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Na svých webových stránkách shromažďujeme soubory cookies, což jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Jinou skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky). Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránkách s tímto souhlasíte. Více informací